Републички штаб за ванредне ситуације на сједници одржаној 19. јануара, донио је Закључак којим је, у складу са одредбама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, дао препоруку Влади РС да донесе Уредбу о измјенама и допуни Уредбе о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења ковида-19.

„Предложеним измјенама, ограничава се радно вријеме свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира на то да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.) у периоду од 6.00 до 24.00 часа, док ће у складу са Уредбом ноћни клубови моћи и даље обављати дјелатност у времену од 6.00 до 2.00 часа наредног дана. Изузетно, ако је актом јединице локалне самоуправе прописано краће радно вријеме, примјењиваће се радно вријеме прописано актом јединице локалне самоуправе“, наведено је у саопштењу Штаба.

Уредба о измјенама и допуни Уредбе о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења ковид 19 ступиће на снагу након што је усвоји Влада Републике Српске, односно наредног дана од дана објављивања у Службеном гласинку Републике Српске.