ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА С ЦИЉЕМ ЈАЧАЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕТ И ИНКЛУЗИЈЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ УВОЂЕЊЕМ МОДЕЛА ИНТЕГРИСАНО ВОЂЕЊЕ СЛУЧАЈА

У циљу радне активације и интеграције на тржиште рада дефинисаних приоритетних рањивих група корисника социјалне заштите и смањења њихове зависности од социјалних давања, градоначелник Мирослав Бојић потписао је Протокол о сарадњи локалних институција и организација с циљем јачања социјалне заштите и инклузије на локалном нивоу увођењем модела интегрисано вођење случаја.  “Кроз интегрисано вођење случаја на…