РЕГИСТРУЈ СВОЈ БИЗНИС УЗ ПОДРШКУ ГРАДА ЛАКТАШИ

Локално партнерство за запошљавање Крајина у оквиру пројекта „Унапређење тржишта рада и повећање запослености на подручју Сјеверне Крајине“ који се реализује у оквиру програмске шеме ЛЕП II, коју финансира Европска унија а реализира МОР и пројекта „Подршка и унапређење предузетничких вјештина незапослених на подручју Сјеверне Крајине“ који се реализује у оквиру пројекта „EU4BusnessRecovery“ који финансира…