Програм рада Скупштине Града за 2024.годину

 

 

 

 

 

Прописи и акти којим су регулисане конкурсне процедуре

Закон о измјенама Закона о локалној самоуправи(Сл.гл.РС,бр.61 од 2.7.2021.)729,0 KBЗакон о измјенама и допунама Закона о систему јавних служби(Сл.гл.РС,бр.109 од 27.11.2012.)260,5 KBЗакон о измјенама и допуни Закона о систему јавних служби(Сл.гл.РС,,бр.44 од 3.6.2016.)396,9 KBЗакон о локалној самоуправи(Сл.гл.РС,бр.97 од 18.11.2016.)15,3 MBЗакон о локалној самоуправи-измјене(Сл.гл.РС,бр.36 од 4.5.2019.)648,0 KBЗакон о министарским, владиним ии др.именовањима РС(Сл.гл.РС,бр.41 од 10.6.2003.)806,3 KBЗакон о систему јавних служби(Сл.гл.РС,бр.68 од 1.8.2007.)529,5 KBЗакон о службеницима и намјештеницима у органима јединице лок.самоуправе(Сл.гл..РС,бр.97 од 18.11.2016.)12,9 MBПравилник о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста(Сл.гл.РС,бр.42 од 4.5.2017.)6,0 MBПравилник о организ.и систем радних мјеста-измјене и допуне(Сл.гл.општине,бр.9 од 25.12.2020.)10,7 MBПравилник о организ.и систем.радних мјеста Општинске управе општине Лакташи(Сл.гл.општине,бр.1 од 16.1.2020.)43,3 MBПравилник о организ.и систем.радних мјеста-измјене и допуне(Сл.гл.општине,,бр.4 од 29.5.2020.)2,4 MBПравилник о организ.и систем.радних мјеста-измјене и допуне(Сл.гл.општине,бр.7 од 8.10.2020.)1,1 MBПравилник о организ.и систем.радних мјеста-измјене(Сл.гл.општине,бр.7 од 26.7.2021.)6,5 MBПравилник о организ.и систем.радних мјеста-измјене(Сл.гл.општине,бр.8 од 20.8.2021.)943,0 KBПравилник о организ.и систем.радних мјеста-измјене(Сл.гл.општине,бр.8 од 30.10.2020.)388,1 KBПравилник о организ.и сситем.радних мјеста-измјене (Сл.гл.општине,бр.1 од 11.2.2021.)1,1 MBПравилник о организ.и сситем.радних мјеста-измјене и допуна(Сл.гл.општине, бр.2 од 17.3.2021.)1,1 MBУредба о допуни Уредбе о стручном испиту за рад у управи(Сл.гл.РС,бр.7 од 4.2.2015.)127,8 KBУредба о измјени Уредбе о стручном испиту за рад у управи(Сл.гл.РС,бр.85 од 24.8.2011.)135,0 KBУредба о стручном испиту за рад у управи Републике Српске(Сл.гл.РС,бр.68 од 7.7.2011.)829,3 KB