Службеник за приступ информацијама према Закону о слободи приступа информацијама
Име презиме: Биљана Самарџић-Шкондрић
Телефон: 051/334-206
Е- пошта: biljana.s.skondric@laktasi.net