Волонтерска политика Града Лакташи 2024-2028. година770,9 KBЛокална волонтерска политика општине Лакташи377,7 KBПлан интегритета општине Лакташи428,5 KBСТУДИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПАРК ШУМЕ ЈЕЛИЋА БРДО16,6 MBПлан-одбране-од-поплава85,3 KBПроцјена-угрожености-од-елементарне-непогоде-и-друге-несреће-општине-Лакташи696,0 KBПлан интегритета Града Лакташи за период 2022-2025. година1,4 MBИзвјештај о имплементацији Плана интегритета Општине Лакташи677,2 KBАкциони план за јачање система за очување интегритета981,8 KBОдлука о испитивању задовољства грађана радом Градске управе118,0 KBИзвјештај о резултатима мјерења задовољства грађана услугама Градске управе Града Лакташи у 2022. години1,6 MBИзвјештај о резултатима мјерења задовољства грађана услугама Градске управе Града Лакташи у 2023. години1,4 MBИзвјештај о резултатима мјерења задовољства грађана услугама Градске управе Града Лакташи у 2024. години880,6 KBИзвјештај о имплементацији Акционог плана за јачање система за очување интегритета Града Лакташи965,0 KBИзвјештај о имплементацији Плана интегритета 1-231,6 MBИзвјештај о имплементацији Плана интегритета 2-231,6 MBИзвјештај о имплементацији Плана интегритета 3-231,4 MBИзвјештај о имплементацији Плана интегритета за 2023. годину2,1 MBИзвјештај о имплементацији Плана интегритета 1-241,5 MBИзвјештај о имплементацији Акционог плана за јачање система за очување интегритета 2023. година992,2 KB