Одјељење за општу управу

Упутства

ЗАХТЈЕВ

Приступ информацијама-Физичко лице203,2 KBЗахтјев за признавање права на мјесечни борачки додатак213,8 KBПриступ информацијама-Правно лице204,6 KBЗахтјев за исправку података у матичним књигама248,6 KBВодич за примјену закона о слободи приступа информацијама и Индекс Регистар444,6 KBЗахтјев за признавање права породичну инвалиднину209,0 KBЗахтјев за признавање права на породичну-цивилну инвалиднину207,6 KBЗахтјев за признавање права на личну-цивилну инвалиднину206,0 KBЗахтјев за признавање права на личну инвалиднину208,0 KBЗахтјев за признавање права на здравствену заштиту206,2 KBЗахтјев за признавање права на борачки додатак209,4 KBЗахтјев за препис рјешења206,8 KBЗахтјев за повећање процента инвалидитета207,5 KBЗахтјев за категоризацију борца ВРС207,4 KBЗахтејв за издавање увјерења212,1 KBЗахтјев за стицање држављанства по члану 38 и 39 Закона (ISO)_167405182421,0 KBЗахтјев за стицање држављанства по основу прирођења636,5 KBЗахтјев за стицање двојног држављанства449,0 KBЗахтјев за сатицање држављанства као двојног држављанства428,7 KBЗахтјев за промјену личног имена226,8 KBЗахтјев за промјену личног имена за дијете235,3 KBЗахтјев за промјену ентитетског држављанства206,2 KBЗахтјев за накнадни упис чињенице смрти у МКУ (по истеку рока од 30 дана од смрти)253,2 KBЗахтјев за накнадни упис у МКР-БиХ225,4 KBЗахтјев за накнадни упис рођења у МКР, уписана у КД254,6 KBЗахтјев за исправку података у матичним књигама 07248,4 KBЗахтјев за закључење брака изван сл. просторија210,1 KB

Одјељење за стамбено-комуналне послове

ЗАХТЈЕВ

Zahtjev-za-izdavanje-Uvjerenja-o-dodjeli-kucnog-broja215,5 KBЗахтјев за издавање рјешења о утврђивању комуналне таксе за истицање рекламне поруке путем рекламног медија- јарбола253,5 KBЗахтјев за издавање рјешења о утврђивању комуналне таксе за истицање рекламне поруке путем рекламног медија-транспарента253,0 KBЗахтјев за издавање рјешења о утврђивању комуналне таксе за истицање рекламне поруке путем рекламног медија-рекламног мурала254,5 KBЗахтјев за издавање рјешења о утврђивању комуналне таксе за истицање рекламне поруке путем рекламног медија-рекламне фолије на површинама возила253,5 KBЗахтјев за издавање рјешења о утврђивању комуналне таксе за истицање рекламне поруке путем рекламног медија-плаката253,0 KBЗахтјев за издавање рјешења о утврђивању комуналне таксе за истицање рекламне поруке путем рекламног медија- самостојећег рекламног паноа254,5 KBЗахтјев за издавање рјешења о утврђивању комуналне таксе за истицање рекламне поруке путем рекламног медија- витрине254,5 KBЗахтјев за издавање рјешења о утврђивању комуналне таксе за истицање рекламне поруке путем покретног рекламног паноа254,0 KBЗахтјев за издавање рјешења о утврђивању комуналне таксе за истицање рекламне поруке на заштитној огради градилишта и рекламног платна на градилишним скелама254,0 KBЗахтјев-за-утврђивање-накнаде-за-изградњу-канализационе-мреже-у-Трну59,0 KBЗахтјев-за-регулисање-трошкова-прикључења-на-јавну-водоводну-мрежу45,0 KBЗахтјев-за-издавање-продужење-важности-лиценце-превозника-за-такси-превоз79,5 KBЗахтјев за издавање евиденционог броја68,5 KBЗахтјев-за-давање-сагласности-за-прикључење-приступног-пута-на-локални-пут-1 (2)252,5 KBЗахтјев-за-давање-сагласности-за-прекопавање-јавне-површине254,5 KBЗахтјев-за-издавање-Рјешења-о-одобрењу-за-привремено-заузимање-јавне-површине252,5 KBЗахтјев-за-издавање-Рјешења-о-додјели-кућног-броја (3)251,5 KBЗахтјев-за-давање-сагласности-за-постављање-инсталација-у-локални-пут-и-заштитни-по (1)252,5 KBЗахтјев-за-издавање-Рјешења-о-распореду-такси-возила-на-такси-стајалишту69,0 KBЗахтјев за утврђивање износа накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и ренте253,5 KB

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

ЗАХТЈЕВИ

Молба за додјелу-продужење студентске стипендије323,1 KBМолба за додјелу-продужење средњошколске стипендије318,5 KBЗахтјев-обавијест о привременом престанку рада и наставку рада предузетника121,5 KBЗахтјев за упис чамца и издавање дозволе за пловидбу112,3 KBЗахтјев за стицање статуса старог заната умјетничког заната86,4 KBЗахтјев за регистрацију припремних радњи105,8 KBЗахтјев за регистрацију предузетника145,4 KBЗахтјев за регистрацију превоза за властите потребе101,8 KBЗахтјев за посебно радно вријеме угоститељских објеката110,0 KBЗахтјев за одређивање категорије кампа123,9 KBЗахтјев за категоризацију угоститељских објеката103,3 KBЗахтјев за издавање увјерења у вези са школовањем236,9 KBЗахтјев за издавање пољопривредне сагласности Grad Laktaši157,0 KBЗахтјев за издавање извода, потврда или увјерења из регистра предузетника100,9 KBЗахтјев за издавање дозволе за возача таксија97,1 KBЗахтјев за издавање водопривредних смјерница, водопривредне сагласности и водопривредне дозволе Град ЛАКТАШИ162,4 KBЗахтјев за издавање увјерења o обављању пољопривредне производње Град ЛАКТАШИ153,7 KB