Дом здравља „Др Младен Стојановић“

Јавна здравствена установа Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Лакташи, промовише здравље и пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услове за све категорије становника из области: породичне медицине, педијатрије, гинекологије и акушерства, хитне медицинске помоћи, радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике, физикалне медицине и рехабилитације, стоматологије, као и консултативно–специјалистичке дјелатности, хигијенско-епидемиолошке здравствене заштите и очување менталног здравља.

У двије централне зграде Дома здравља смјештено је десет тимова породичне медицине, лабораторијска дијагностика, хитна медицинска помоћ, РТТ дијагностика, стоматологија, педијатрија, гинекологија, ЦМЗ центар, ЦБР центар, интерна медицина, техничке службе и управа. У четири теренске амбуланте смјештени су тимови породичне медицине: у Слатини један тим породичне медицине, у Александровцу један тим породичне медицине, у Кришковцима један тим породичне медицине и у Трну три тима породичне медицине и ЦБР центар.

Константним улагањем у образовање и усавршавање кадрова, те увођењем савремених достигнућа медицинске науке и стандарда здравствених услуга, Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Лакташи, настоји да подигне и унаприједи здравствену заштиту на задовољство корисника и друштвене заједнице.

_____________________________

Адреса: Немањина бр. 6
Тел: 051/536-121
Факс: 051/536-155
Е-пошта: dzlaktasi@gmail.com

Центар за предшколско васпитање и образовање

Предшколска установа је основана 13. маја 1982. године, a од 2008. године послује под именом Јавна установа „Центар за предшколско васпитање и образовање“, Лакташи.

Основна дјелатност установе је васпитање, образовање, њега и заштита дјеце, узраста од десет мјесеци до поласка у основну школу. Капацитет установе је 278 дјеце која су распоређена у 13 васпитних група: четири јасличке и девет вртићких група. Васпитно образовни програми проводе се у дјечијем вртићу “Принцеза Катарина Карађорђевић“, у Лакташима и дјечијем вртићу “Звјездица“ у Гламочанима.

Цјеловити развојни програм, богати се специјализованим развојним програмима: спортско- рекреативни, музички и драмски, фолклор и енглески језик.

________________________________________________

Адреса: Младена Стојановића бр. 3, Лакташи
Тел/факс Дјечији вртић „Принцеза Катарина Карађорђевић“ Лакташи: 051/532-209

Тел/факс Дјечији вртић „Звјездица“ Гламочани: 051/507-120

Тел/факс Дјечији вртић „Бајка“ Александровац: 051/498-310

Е-пошта: princezazvjezdica@gmail.com

Центар за културу и образовање

Јавна установа “Центар за културу и образовање“ Лакташи, основана је 1955. године, a у оквиру своје дјелатности промовише разне културне програме, кроз организовање изложби, ликовне колоније, концерата класичне и етно музике, позоришних представа и фестивала аматерских позоришта.

Поред културних садржаја, ЈУ “Центар за културу и образовање“ Лакташи се бави и неформалним образовањем, у склопу којег организује курсеве енглеског, њемачког, италијанског, француског и руског језика као и курсеве за рад на рачунару, а све у циљу развоја културе и образовања, те повећањем квалитета живота у општини Лакташи. За рад и реализацију програма, ЈУ „Центар за културу и образовање“ располаже простором од 1.420 м2 у коме се налазе: умјетничка галерија, кино сала са 500 мјеста, кабинет за курсеве информатике, три учионице и канцеларијски простор.

Поред многих изложби, концерата етно и класичне музике, у жељи да се развије и позоришну културу у нашој општини, покренута је и драмска аматерска група „ДАСКЕ“, која је реализовала преко 20 представа за дјецу и одрасле.
Ликовна колонија „Ласта”, која је основана 2009. године, има за циљ подстицање ликовног стваралаштва на простору лакташке општине, окупљањем домаћих и гостујућих умјетника у Лакташима, што знатно доприноси развоју регионалне и међународне културне сарадње. До данас, фундус галерије броји oко 150 радова еминентних умјетника.

У жељи да се задовоље потребе грађана, редовно се уводе нове програмске шеме и нуде се занимљива културна дешавања.

______________________________________________

Адреса: Карађорђева бр. 58, 78250 Лакташи
Тел-факс: 051/532-260, 051/532-217
Е-пошта: udklaktasi@teol.net, kulturnicentar.info@gmail.com

Народна библиотека „Веселин Маслеша“

Јавна установа Народна библиотека „Веселин Маслеша“ Лакташи смјештена је у згради ЈУ „Центар за културу и образовање“ Лакташи на површини од 196 м2 и са фондом од преко 30.000 библиотечких јединица, разврстаних у четири стручна одјела.

Одјељење за дјецу са фондом преко 10.000 књига, поред класичне функције организује и активности „Креативна радионица“ и „Мали библиотекари“, у којима се кроз рад подстиче и развија креативност, оригиналност, маштовитост, ликовна изражајност и посебно љубав према књизи и писаној ријечи. Одјељење за одрасле садржи фонд близу 20.000 књига из књижевности и других домена стручне писане ријечи, а поред тога посједује и завидан фонд књижевне литературе на страним језицима, посебно на енглеском и француском језику.

Библиотека има и студијску читаоницу са фондом од 2.000 пробраних наслова стручних књига и рачунарима, који су на располагању корисницима и читаоцима. Збирка завичајног фонда се са посебном пажњом прикупља и формира. Обухвата веома разноврсан материјал из свих аспеката друштвеног, привредног, културног и политичког живота општине. Оваквим фондом се веома лако може реконструисати развој општине кроз вријеме и догађања.

Библиотека је активан учесник у свим културним манифестацијама на општини, па тако самостално организује бројне књижевне сусрете и промоције књига, а организатор је и традиционалних манифестација „Дани библиотеке“ и „Библиотеци у походе.“

__________________________________

Позајмна одјељења: 051/535-196
Студијска и читаоница периодике: 051/535-195
Директор: 051/535-197
E-пошта: nbllaktasi@live.com

Радно вријеме: пон-пет од 08.00 до 19.00 часова, суботом од 08.00 до 12.00 часова

Документ:

Центар за социјални рад

Јавнa установa Центар за социјални рад Лакташи своју дјелатност обавља примјењујући савремена стручна и научна знања, важеће законске и друге прописе, користећи методе социјалног и другог стручног рада. Вршећи јавна овлаштења пружа услуге социјалног рада, сарађује са другим јавним организацијама и установама, органима управе, хуманитарним организацијама и другим физичким и правним лицима која обављају дјелатности социјалне заштите у циљу планирања и унапређења квалитета живота грађана.
Центру за социјални рад су повјерени послови социјалне, породично-правне и дјечије заштите.

Корисници социјалне заштите су лица које се налазе у стању социјалне потребе и то:

а) дјеца: без родитељског старања, са сметњама у развоју, чији је развој ометен породичним приликама, жртва насиља, жртва трговине дјецом, са друштвено неприхватљивим понашањем, изложено социјално ризичним понашањима, коме је због посебних околности потребна социјална заштита;
б) пунољетна лица: материјално необезбјеђено и за рад неспособно, лице са инвалидитетом, старије лице без породичног старања, са друштвено негативним понашањем, жртва злоупотребе психоактивних супстанци, жртва насиља у породици, жртва трговине људима и коме је због посебних околности потребна социјална заштита. Интервенције према корисницима система социјалне заштите реализују се новчаним давањима, пружањем социјалних услуга и другим мјерама које имају за циљ задовољавање социјалних потреба, спречавање и рјешавање социјалних проблема.

Основна права у социјалној заштити која се остварују путем  Центра за социјални рад су:

а) новчана помоћ,
б) додатак за помоћ и његу другог лица,
в) подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју,
г) смјештај у установу,
д) збрињавање у хранитељску породицу,
ђ) помоћ и њега у кући,
е) дневно збрињавање,
ж) једнократна новчана помоћ,
з) савјетовање.

У дјелатност Центра за социјални рад спадају послови дјечије заштите:

а) рефундација накнада плате за вријеме кориштења породиљског одсуства,
б) рефундација накнаде плате за вријеме ½ радног времена ради појачане његе дјетета са сметњама у развоју
в) матерински додатак (за незапослене породиље),
г) помоћ за опрему новорођенчета за свако дијете рођено у Републици Српској,
д) додатак на дјецу за друго, треће и четврто дијете, родитеља који остварују минимална мјесечна примања,
ђ) задовољавање развојних потреба дјеце кроз Пројекат ,,Социјализација дјеце Републике Српске“ (одлазак дјеце на море).
е) пронаталитетни додатак за треће и четврто дијете.

Послови у области породично-правне заштите који се обављају у Центру за социјални рад су: регулисање поремећених породичних односа,  психосоцијална подршка лицима која су жртве насиља у породици, покушај мирења, приједлог суду о повјеравању дјеце, повјеравање дјеце из ванбрачних заједница, регулисање контактирања дјеце и родитеља након престанка заједничког живота, надзор над вршењем родитељског права, процјена породичних и социо-економских услова, старатељство над малољетним и пунољетним лицима, старатељство за посебан случај, издавање увјерења о пословној способности и сагласности, послови у поступку усвојења и друго.
___________________________________________
Адреса: Немањина 53, 78250 Лакташи
Телефон: 051/530-306
Факс: 051/535-606
Е-пошта: cenlak@teol.net
Радно вријеме: пон-пет од 07.30 до 15.30 часова

Туристичка организација града Лакташи

Јавна установа Туристичка организација града Лакташи основана је 2004. године, са циљем промоције и унапређења туристичке понуде града. Захваљујући подршци локалне управе, у априлу 2012. године, непосредно поред археолошког локалитета “Римске терме” у Лакташима, отворен је нови пословни објекат Туристичке организације.

У саставу објекта се поред канцеларијског простора, налази и инфо центар, сувенирница, етно соба са аутентичном етнолошком поставком и конференцијска сала. Све информације које су у вези са боравком у Лакташима, смјештајне капацитете, цијене услуга, туристичке локалитете и слично, можете добити у инфо центру Туристичке организације, или путем телефона и интернета.

Уколико желите да сами испланирате свој боравак у Лакташима и да на најбржи могући начин дођете до потребних информација, препоручујемо вам да посјетите наше друштвене мреже:

https://www.facebook.com/laktasiturizam

https://www.instagram.com/turizamlaktasi/

https://twitter.com/laktasiturizam

________________________________________

Aдреса: Козарска 24, 78250 Лакташи
Тел/факс: 051/533-269
Е-пошта: tool@laktasiturizam.org
web: www.laktasiturizam.org

Спортска дворана

Јавна установа „Спортска дворана“ Лакташи, основана је ради обављања дјелатности и послова којим се обезбјеђује организација и развој спорта на подручју града Лакташи.
Установа управља објектом површине 6.882,76 м2 и састоји се од: Спортске хале капацитета 3.000 сједећих мјеста, сa помоћним просторијама и опремом, сале за тренинге димензија 25,8 x 13 м, сa помоћним просторијама и опремом, press салом, VIP салоном и кафе баром.

Спортска хала се поред одржавања спортских манифестација може користити и за одржавање културних и привредних манифестација, разних сајмова и слично. У Спортској дворани у Лакташима организовани су бројни спортски догађаји:  кошаркашка утакмица Игокеа – Панатенаикос, Ноћ шампиона – ревија боксерских мечева, Међународни џудо турнир “Лакташи ОПЕН“ Европско кадетско првенство у мушкој одбојци, „Април 2013. године“, завршница „ABBA“ лиге „Final for“, пријатељска кошаркашка утакмица репрезентација Србије и Украјине и други спортски догађаји међународног, републичког и регионалног карактера.

Спортска дворана у сарадњи са спортским клубовима и Удружењем спортиста града Лакташи је суорганизатор традиционалних спортских манифестација, с циљем популаризације спорта код дјеце и омладине.

__________________________________

Адреса: Немањина бб, Лакташи
Тел: 051/535-135
Факс: 051/535-305
Е-пошта: radenkomarceta@gmail.com

КП „Будућност“ а.д. Лакташи

Комунална радна организација у оснивању „Будућност“ Лакташи, основана је 1979. године, а данас послује под називом Комунално предузеће „Будућност“, акционарско друштво Лакташи.

Основна дјелатност друштва: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, прикупљање и обрада отпадних вода и изградња објеката нискоградње.

Поред основне дјелатности, предузеће за потребе корисника врши и превоз питке воде цистерном, црпљење отпадних вода специјалним возилом, производњу топлотне енергије, извођење грађевинских радова и пружа остале услуге.

Остале дјелатности којима се предузеће бави су: Производња и снабдијевање паром и топлом водом, трговина на велико грађевинским машинама, трговина на велико металном робом, цијевима, уређајима и опремом за водовод и гријање, трговина на велико алатом, као што је ручни алат и друго и спољно-трговински промет, послови увоза и извоза из оквира регистроване дјелатности.

_________________________________________

Адреса: Карађорђева 63, 78250 Лакташи

Телефон: 051/532-072, 051/ 530-645

Е-пошта: buducnostadl@teol.net

web: www.kpbuducnost.com

КП „Комуналац“ а.д. Лакташи

Комунално предузеће „Комуналац“ а.д. Лакташи, основано је као јавно предузеће, од локалног значаја, са већинским капиталом у власништву Града Лакташи (65 %).

Статутом КП „Комуналац“ а.д. Лакташи дефинисане су сљедеће дјелатности предузећа: прикупљање и одвоз комуналног отпада од домаћинстава и привредних субјеката, одржавањe јавне хигијене током читаве године, кошење уређених и неуређених травнатих површина, погребне услуге, издавање пијачних тезги, зимско одржавање улица и одржавање путева.

_____________________________________________

Адреса: Ул. Немањина бр. 50 , 78250 Лакташи
Тел/факс: 051/530-195
Е-пошта: komunala@teol.net

web: www.komunalacad.net